Nội dung hot

Khi mua một bất động sản, vấn đề anh chị cần quan tâm và tìm hiểu kĩ càng nhất đó chính là thủ tục pháp lý đặc biệt là hợp đồng mua bán anh chị sẽ kí kết với chủ đầu tư. Nhất là đối với mô hình Condotel – kênh đầu tư không phải để mục đích để ở mà để cho thuê để mang lại dòng tiền trong thời gian dài thì anh chị càng cần phải lưu ý hơn nữa. Anh chị cần nắm được: Căn hộ Condotel có diện tích bao nhiêu? Thời hạn cam kết thu nhập trong bao lâu? Cam kết lợi nhuận như thế nào?…

Chính vì hiểu được sự quan trọng của hợp đồng mua bán Condotel, trong khuôn khổ bài viết này, Nghĩa sẽ đưa ra các điểm mấu chốt trong hợp đồng mua bán để khi nghiên cứu anh chị nắm được trọng tâm.

1. CẤU TRÚC HỢP ĐỒNG MUA BÁN (HĐMB)

Nghiên cứu “hợp đồng mua bán” là vấn đề cần lưu ý

Cấu trúc hợp đồng mua bán (HĐMB) Condotel gồm 2 phần: 01 HĐMB và 07 phụ lục HĐMB đi kèm. Trong mỗi phần sẽ có rất nhiều khoản và điều mục. Nghĩa sẽ điểm lại một số mục quan trọng nhất để anh chị tiện nghiên cứu và tìm hiểu: 

♦ Những nội dung quan trọng được đề cập đến trong HĐMB:

– Đặc điểm, vị trí, thông số chi tiết của căn hộ. (Điều 2)

– Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì, phương thức và thời hạn thanh toán (Điều 3)

– Chất lượng công trình nhà ở, tiến độ bàn giao dự kiến. (Điều 4)

– Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán (Điều 5). Cụ thể:

– Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua (Điều 6)

– Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan (Điều 7)

– Giao nhận căn hộ (Điều 8)

– Bảo hành nhà ở (Điều 9)

– Chuyển giao quyền và nghĩa vụ, chuyển nhượng hợp đồng mua bán (Điều 10)

– Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và việc sử dụng Căn Hộ trong Nhà Chung Cư (Điều 11)

– Trách nhiệm của hai bên và việc xử lí vi phạm Hợp Đồng (Điều 12)

♦ Những vấn đề quan trọng được đề cập đến trong phụ lục hợp đồng:

– Sơ đồ vị trí, danh mục vật liệu và trang thiết bị sử dụng riêng của căn hộ (Phụ lục 01)

– Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (Phụ lục 06)

– Dịch vụ quản lý cho thuê Căn Hộ (Phụ lục 07), gồm:

+ Thời gian sử dụng Căn Hộ của Bên Mua và chính sách đặt phòng (Điều 1)

+ Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ cung cấp dịch vụ tiếp thị, dịch vụ dọn phòng, hệ thống đặt phòng, kế toán, v.v…liên quan đến việc cho thuê Căn Hộ cho Bên Mua. (Điều 2)

+ Bên Mua sẽ thanh toán cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ khoản phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ tương đương với 15% (mười lăm phần trăm) Thu Nhập Cho Thuê Thuần từ hoạt động cho thuê Căn Hộ (“Phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ”). 
(Điều 3)

+ Chi Phí Hoạt Động của Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ (Điều 4).

+ Mô tả bảng tính Phí Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ, Thu Nhập Trước Thuế Từ Hoạt Động Cho Thuê Căn Hộ của Bên Mua và khoản thực nhận của Bên Mua.

+ Các bên nhất trí không đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ trong Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê…

2. NHỮNG VẪN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CONDOTEL

♦ Những vấn đề cần lưu ý trong HĐMB:

– Bên Mua có quyền từ chối nhận bàn giao Căn Hộ nếu Bên Bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình thường của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 4.4 của Hợp Đồng hoặc trong trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn quá 08% (tám phần trăm) so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng. (Điều 6.1)

– Việc bàn giao Căn Hộ thực tế có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với Ngày Bàn Giao Dự Kiến nhưng sẽ không sớm hoặc chậm quá 120 (một trăm hai mươi) ngày, kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến;… Trước ngày bàn giao thực tế Căn Hộ là 10 (mười) ngày, Bên Bán sẽ gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn Hộ. 
(Điều 8.2)

– Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt (nếu có), hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo thời hạn quy định của nhà sản xuất. 
(Điều 9.3)

– Nếu quá 05 ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán của Bên Mua theo quy định của Hợp Đồng (nếu thời hạn thanh toán đã được xác định trong Hợp Đồng) hoặc quá thời hạn thanh toán tại Đề Nghị Thanh Toán của Bên Bán như quy định tại Phụ Lục 02 của Hợp Đồng thì Bên Mua sẽ bị tính lãi suất phạt quá hạn trên tổng số tiền chậm thanh toán là 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm) và được tính bắt đầu từ ngày đến hạn thanh toán đến ngày thực trả; 
(Điều 12.1a)

– Nếu Bên Mua đã thanh toán Giá Bán Căn Hộ theo tiến độ thỏa thuận trong Hợp Đồng hoặc đã khắc phục vi phạm về ngh a vụ thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp Đồng (nếu có) nhưng quá thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng mà Bên Bán vẫn chưa bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua thì Bên Bán phải thanh toán cho Bên Mua khoản tiền phạt vi phạm với lãi suất là 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm) trên tổng số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán và được tính từ ngày thứ 121 (một trăm hai mươi mốt) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến đến ngày Bên Bán bàn giao Căn Hộ thực tế cho Bên Mua. 
(Điều 12.2a)

♦ Những vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong phụ lục 07

– Bên Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ đối với Căn Hộ trong thời hạn 50 (năm mươi) năm (“Thời Hạn Chương Trình Cho Thuê”) kể từ ngày Các Bên ký Biên Bản Bàn Giao Căn Hộ hoặc ngày mà Bên Bán được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ (“Ngày Bắt Đầu”). Thời Hạn Chương Trình Cho Thuê sẽ đương nhiên được gia hạn trong 50 (năm mươi) năm tiếp theo trừ khi có văn bản thông báo về việc không tiếp tục gia hạn của một bên trước ngày hết hạn Thời Hạn Chương Trình Cho Thuê 30 (ba mươi) ngày. 
(Điều 1.1)

– Trong Thời Gian Sử Dụng Căn Hộ Của Bên Mua, Bên Mua hoặc Khách Mời Của Bên Mua sẽ được miễn tiền dịch vụ thuê Căn Hộ và chi phí thức ăn, nước uống tính trong giá thuê Căn Hộ (“Giá Ngày”) do Bên Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp cho khách thuê và chỉ phải trả tiền cho những dịch vụ đặc thù có thu tiền và phụ thu mùa cao điểm cho thuê Căn Hộ. Thời Gian Sử Dụng Căn Hộ Của Bên Mua nếu không được Bên Mua hoặc Khách Mời Của Bên Mua sử dụng hết trong một năm dương lịch vì bất kỳ lý do nào sẽ đương nhiên mất đi mà không được thanh toán bằng tiền, cũng như không được chuyển sang năm dương lịch tiếp theo. 
(Điều 1.2)

– Nếu Bên Cung Cấp Dịch Vụ đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ trong Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ bị chấm dứt, Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải thanh toán cho Bên Mua Thu Nhập Cam Kết còn lại (không tính lãi) tính từ ngày Bên Cung Cấp Dịch Vụ đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ cho đến ngày cuối cùng của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê, được chiết khấu dòng tiền từ thời điểm Bên Cung Cấp Dịch Vụ đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ cho đến đến ngày cuối cùng của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê.

– Nếu Bên Mua đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ trong Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cho Thuê thì, trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ bị chấm dứt, Bên Mua phải hoàn trả cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thu Nhập Cam Kết đã nhận tính đến ngày Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ bị chấm dứt và một khoản lãi phát sinh với lãi suất tính bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất tiền gửi tiết kiệm Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng là cá nhân do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tại thời điểm Bên Mua đơn phương chấm dứt Dịch Vụ Quản Lý Cho Thuê Căn Hộ trên tổng số tiền của Thu Nhập Cam Kết mà Bên Mua đã nhận tính từ Ngày Bắt Đầu cho đến ngày Bên Mua hoàn trả trên thực tế Thu Nhập Cam Kết đã nhận. (Điều 7)

Còn rất nhiều những vấn đề, những quy định quan trọng được đề cập đến trong hợp đồng mua bán và phụ lục hợp đồng mua bán nên để được tư vấn những thông tin chính xác nhất, anh chị hãy liên lạc ngay với Nghĩa. Với kinh nghiệm tư vấn hàng trăm khách hàng trong lĩnh vực bất đống sản nghỉ dưỡng, Nghĩa tự tin sẽ giải đáp tất cả băn khoăn của anh chị cũng như tư vấn cho anh chị những phương án đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất!

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ Nghĩa

Tôi – Trần Nghĩa

Bài viết mới

Danh mục tự chọn

Nghĩa trên Facebook

Back to top