Dự án Dragon Ocean Đồ Sơn là nơi gồm các bài viết về thông tin dự án và các bài tư vấn, phân tích chuyên sâu về dự án Đồi Rồng Đồ Sơn.