Chiến lược đầu tư bđs cho người ít vốn trong đại dịch Covid-19

Liệu với số vốn ít ỏi tầm vài trăm triệu thì có thể đầu tư bất động sản? Thực chất thì không có vấn đề gì là không thể. Vấn đề là anh chị sẽ đầu tư như thế nào để sinh lời trước thực trạng thị tr...

Continue reading