Đất nền

Nhận diện 3 thời điểm tăng giá 1 dự án đất nền

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của một dự án BDS đặc biệt là đối với đất nền. Thời gian vừa qua, thị trường BDS đã chứng kiến rất nhiều đợt sốt đất được bắt nguồn từ các nhóm nhà đầu tư, người...

Continue reading