Vinpearl Discovery Hà Tĩnh dẫn đầu xu hướng mới: nghỉ dưỡng kết hợp du lịch khám phá hướng về cội nguồn

Cùng với xu thế nghỉ dưỡng-sinh thái, nghỉ dưỡng –mice (hội nghị, hội thảo), nghỉ dưỡng kết hợp du lịch khám phá, hướng về cội nguồn là một trong những xu thế nghỉ dưỡng mới, đang rất được ưa chu...

Continue reading

Vinpearl Discovery xứ Nghệ dẫn đầu xu hướng mới: nghỉ dưỡng kết hợp du lịch khám phá hướng về cội nguồn

Cùng với xu thế nghỉ dưỡng - sinh thái, nghỉ dưỡng – mice (hội nghị, hội thảo), nghỉ dưỡng kết hợp du lịch khám phá, hướng về cội nguồn là một trong những xu thế nghỉ dưỡng mới, đang rất được ưa ...

Continue reading