Vingroup tăng vốn 11.000 tỷ đồng cho các dự án mới 2021, tập trung vào Vin Cổ Loa

Chắc chắn một trong số 3 đại dự án bất động sản Vinhomes triển khai sẽ trở thành một cú huých lớn cho bất động sản năm 2021. Dù  trước mắt, dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp và kinh tế chưa...

Continue reading